Clubreglement

------------------------------------------

Knipsel

1) Het zomerseizoen loopt van 1 april of vanaf de dag dat de terreinen in orde zijn tot 1 november. Er kan gespeeld worden vanaf 09.30 uur.

2) Op zondag kan er getennist worden tot 19.30 uur. Elk clublid kan maximaal drie maal per seizoen een genodigde meebrengen. Voor de aanvang van de wedstrijd dient 5  € betaald te worden.aan de bar. Indien twee niet-leden meespelen bij een dubbelspel dient 10  € betaald te worden.

3) Niet-clubleden kunnen maximaal drie keer per seizoen als genodigde spelen.

4) De punten 2 en 3 gelden eveneens voor de jeugdleden. Alleen is het gebruik van het terrein voor de genodigde gratis op voorwaarde dat de genodigde niet ouder is dan 16 jaar.

5) Leden die tijdens de zomer binnen wensen te spelen omdat de buitenterreinen niet bespeelbaar zijn of bij regenweer, betalen 7 €/uur/plein aan de VZW Tennis Club Field.

6) Toeschouwers zijn niet toegelaten op de terreinen.

7) Enkel tennisschoenen zonder noppen zijn toegelaten. Elk ander schoeisel wordt uitgesloten.

8) Na elke speelbeurt dient het terrein in onberispelijke staat te worden achtergelaten. Het terrein dient geveegd te worden met de beschikbare sleepnetten en volgens de voorschriften. Afval deponeren in de voorziene afvalbakken.

9) Regeling van de speelbeurten:

  • Elke speelbeurt duurt 1 uur bij enkelspel en maximaal 2 uur bij dubbelspel.
  • De leden dienen in het reservatieschema duidelijk naam en voornaam te vermelden.
  • Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten.
  • Elk clublid mag outdoor na 18.30 uur slechts éénmaal in het reservatieschema staan. Een nieuwe reservatie kan slechts gebeuren na het beëindigen van een ingeboekte speelbeurt. Indoor is de reservatie voor alle leden onbeperkt mits betaling.
  • Jeugdleden (tot en met het jaar dat men 16 wordt) kunnen outdoor spelen tot 18.30 uur behalve in de weekends of indien zij samen spelen met een volwassene. Reservering alleen telefonisch of ter plaatse.
  • De beheerraad kan op voorhand terreinen reserveren voor interclubwedstrijden, tornooien en clubactiviteiten.
  • De beheerraad heeft de bevoegdheid om reserveringen te schrappen die niet conform deze regeling verlopen.

Indien je om een of andere reden niet kunt spelen op het gereserveerde uur, dient men dit zo snel mogelijk te annuleren zodat andere spelers nog de gelegenheid krijgen om het terrein te reserveren.

10) De beheerraad is bevoegd om sancties op te leggen aan de leden die het clubreglement niet respecteren.

11) De beheerraad is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd via een gemeenschappelijke polis bij Tennis Vlaanderen. Aangifte van een ongeval dient binnen de 24 uur online te gebeuren. Documenten hiervoor zijn beschikbaar aan de bar.

Speciale kaft:

  • alle documenten zijn hierin terug te vinden: Aangifte sportongeval, adreswijziging lid, aansluiting nieuw lid, ingevulde formulieren voor de ziekenkas, tarief lidgeld

 

Reservaties terreinen :

 

 

Contacteer ons

Voor meer informatie

Aarzel niet met ons contact op te nemen

 

TCField BubbleDouble 2020